Categories
2015 events

118th Philippine Independence Day Reception

Isang karangalan ang maitampok ang Luneta Ice Cream sa pagdiriwang ng ika-118 taon ng Kalayaan ng Pilipinas sa The Hague, the Netherlands.

Taos pusong pasasalamat sa Embahada ng Pilipinas sa pamumuno ni Ambasador Leda at ng kanyang may-bahay, sa pagkakataong naibigay sa Luneta Ice Cream. Ang maibahagi ang isa sa mga tradisyong Pilipinong pagkain panghimagas sa mga kagalang galang na kinatawan mula sa iba’t ibang bansa,na nakapagdulot ng ngiti at pagkamangha,ay nagdala ng galak sa aming mga puso.

Labis na pasasalamat sa mga tumulong sa pagbuo ng aming mumunting “Luneta Ice Cream Bar”. Ang inyong tulong ay katunayan ng kahulugan ng Bayanihan.

Maraming salamat po.

Our deepest appreciation to the Embassy of the Philippines under the leadership of Ambassador Ledda and his wife, for the opportunity given to Luneta Ice Cream. Participating in this event by being the featured unique product, our ice cream, a Filipino dessert, to distinguished representatives from different countries, which brought smiles and awe to everyone.

Thank you very much for helping build our little “Luneta Ice Cream Bar”. Your help is proof of Bayanihan’s meaning.

Thank you very much.